תנאי שימוש / מדיניות פרטיות

השימוש בשירותי האתר ו/או היישומים הנלווים לו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו ומעיד על הסכמה לתנאים אלה.

אם אינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות, הינך נדרש שלא להירשם לשירותי האתר.

כללי

1. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. על מנת להבין טוב יותר איזה מידע אנו אוספים ומהו השימוש שאנו עושים במידע זה, אנא קרא את מדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

2. מדיניות פרטיות זו חלה על מידע הנאסף במסגרת השימוש שלך ביישומי החברה בלבד ובהתאם להסכמת המשתמש בתנאים שנזכרים להלן.

3.  בעצם השימוש באתר אתה מסכים ומאשר את מדיניות הפרטיות שלהלן.

אנו עשויים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים.

מידע אודות המשתמש

4. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד שליש גן עדן בע"מ (להלן: "החברה") משתמשת, אוספת ושומרת את המידע שאתה מספק ומוסר באתר www.date4dos.co.il (להלן: "האתר") והכל בכפוף לדיני מדינת ישראל.

סוג הפרטים והמידע שנאספים

5. החברה רשאית לאסוף, לעבד ולשמור (לרבות בשרתים מחוץ לישראל) את המידע המפורט להלן ולעשות בו שימוש על פי מדיניות פרטיות זו:

א. כל מידע אשר נמסר לחברה בעת ההרשמה והשימוש באתר. המתבצעת באמצעות מילוי פרטים בטופס הרשמה, ובכלל זה עשויים לכלול פרטים אישיים, המוגדרים כ"מידע רגיש", על פי דין, כגון: שם, תצלומים, מקום מגורים, עיסוק, תחביבים, תחומי עניין, נתונים פיזיים ותכונות ומאפיינים אישיים שונים, תאריך לידה, מצב אישי, השכלה, תכתובות בינך לבין משתמשים, מידע פיננסי (כגון פרטי כרטיס אשראי) וכיו"ב (להלן: "הפרטים האישיים"), אשר ייאספו, יעובדו וישמרו ויעשה בהם שימוש על ידי החברה.

ב. פעולות שונות באתר עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים, כגון: שם מלא, מספרי טלפון, כתובות דואר ודואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי, אשר ייתכן שחלקם יאספו ויאוחסנו על ידי החברה.

ג. מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות פעולות ו/או עסקאות הנעשות באמצעות האתר, מקור ההפניה לאתר, כל מידע בנוגע לשימוש ולצפיה באתר ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי האתר.

ד. מידע אישי בדבר מיקום המשתמש, לרבות שמירה של היסטוריית המיקומים של המשתמש, כתובת IP, מידע בדבר איכון המיקום, מידע על מסלול המשתמש (לדוגמה בצורה של אותות GPS) ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקן ומופעל יישום שליש גן עדן ו/או יישומים ו/או שירותים אחרים של החברה ו/או מי מטעמה.

הצגת מיקום ושימוש במיקום

6. ככל והמשתמש אישר את הצגת מיקומו, החברה רשאית להציג את המיקום האחרון של המשתמש, כמיקום היסטורי – המקום בו נצפה המשתמש לאחרונה. לרבות על ידי הצגת מיקום המכשיר הסלולארי שבו מותקן ומופעל יישום שליש גן עדן ו/או יישומים ו/או שירותים אחרים של החברה ו/או מי מטעמה.

7. בנוסף, מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש במידע איכון המיקום, על מנת לנהל מסעות פרסום, בין היתר, על בסיס מיקום גיאוגרפי.

הצגת ושימוש במידע פרטי באתר 

8. מטבע הדברים, על מנת למצוא שידוך, מפעילת האתר תציג את פרטי כרטיס המשתמש והפרטים האישיים בפני משתמשי האתר (לרבות גולשים שאינם רשומים לאתר) בכלל הפלטפורמות השונות של החברה, העוסקות בכך. הן בפלטפורמות להצגת משתמשים לצורכי היכרויות שהחברה משווקת מתוצרתה, והן בפלטפורמות שיווק חיצוניות, של צדדים שלישיים, שהחברה עושה בהם שימוש.

9.  בנוסף, המידע הנזכר לעיל עשוי בין השאר לשמש לצורך:

א. שיפור הגישה שלך לאתר ולשימוש בשירותי החברה;

ב. התאמה אישית של האתר ושירותיו וכן שירותים נוספים של החברה ו/או מי מטעמה;

ג. שיפור שירות הלקוחות;

ד. ניהול טוב יותר את החברה ויישומיה;

ה. הספקת השירותים ו / או המוצרים שהחברה ו/או מי מטעמה מספקים;

ו.  משלוח הדו"חות, תקשורת שיווקית, מיילים בדבר שירותים, פרסומות וכיו"ב;

ז. עיבוד העסקאות שנעשו באמצעות יישומי החברה;

ח. פרסום מידע ביישומי החברה אודותיך;

ט. הצגה או משלוח של חומרי שיווק ופרסום, לרבות שימוש במידע איכון על מנת להציג פרסומות מותאמות מבוססות נתונים ו/או מיקום גיאוגרפי.

10. אנו עשויים לעשות שימוש במידע פיננסי שלך באתר על מנת לבצע התאמה לשימוש באתר, לבצע חיובים עתידים באתר.

שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים

11.  אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לסוכנים שלנו או לקבלני המשנה שלנו או לכל צד שלישי אחר למטרות אלה.

12.  בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע אישי ופרטי אם וכאשר אנו סבורים כי שחרור כזה הוא ראוי ו / או נחוץ בכדי לציית לחוק, כדי לקיים את פסיקת בית משפט ו / או צו בית משפט, כדי להגן על זכויותינו ועל זכויותיהם של צדדים אחרים ו / או על רכושם ועל מנת לאכוף את המדיניות באתר וביישומיו.

13.  בנוסף, אנו עשויים לעשות שימוש במידע אודותיך לצורך הצגה מותאמת של תכנים במערכות Google  , Facebook וכיו"ב.

14.  אנו עשויים לעשות שימוש בשירותי חברת פרסום כדי להציג מודעות מטעמנו ברשת. חברה זו עשויה לאסוף מידע פרטי על הגלישה שלך באתר זה. צד שלישי זה עשוי להשתמש במידע על ביקוריך באתרי האינטרנט שלנו לצורך פרסום על מוצרים ושירותים העשויים לעניין אותך.

15.  אנו עשויים לספק מידע פיננסי אודותיך לספקי השירותים שלנו ולכל צד שלישי וזאת לצורך תשלום על מנוי, תמיכה וייעול הפעילויות שלך באתר. צד שלישי זה עשוי להיות, חברות כרטיסי האשראי ומוסדות בנקאיים המטפלים ותומכים בעסקה או בפעילות האתר. אותם צדדים שלישיים יהיו רשאים לעשות שימוש במידע הפיננסי אודותיך, בכפוף להסדרים החוזיים שלנו עם צדדים שלישיים אלה, ובהתאם למדיניות לשמירה הפרטיות של אותם גופים.

ככל ויוצגו בפניך פרסומות באתר הן עשויות להיות מוצגות באמצעות מערכת פרסום חיצונית של צד שלישי  (לדוגמא שירות של חברת גוגל בשם admob)  .

תקשורת עמך

16. מספר הטלפון שלך, ו/או כתובת דואר אלקטרוני שסופקה על ידך לחברה לצורך רישום ו/או עיבוד תקשורת ו/או הזמנות ו/או יצירת קשר ו/או עסקאות מכל סוג שהוא, תשמש למטרה של שליחת מידע, פרסומים, ועדכונים לשימוש שלך באתר האינטרנט, כמו גם לתקשורת עמך ו/או להזמנות שלך ולצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, כפי שתתעדכן מעת לעת.

17. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, באמצעותה ובאמצעות צדדים נוספים מטעמה, רשאים לפנות למשתמשי האתר באמצעות הדואר האלקטרוני לצרכי: פרסום, תקשורת ומשלוח הודעות שונות.

18. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק, פרסום ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק התחתון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך, או שלח לנו מייל לדואר support@date4dos.co.il.

אבטחת מידע

19. אנו ננקוט באמצעי זהירות טכניים וארגוניים סבירים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או פגיעה במידע האישי שלך.

20. אנו נוקטים באמצעים שונים כדי להבטיח את המידע האישי שהמשתמשים באתר נדרשים לספק לצורך גישה, כניסה, שליחה של מידע ותקשורת, או בכדי לשנות את המידע האישי שניתן על ידי המשתמש.

21. בהתאם לאופי הפעילות באינטרנט, וכפי שקרה בעבר באתרים שונים בעולם. עלולים להיות מצבים שבו מידע רגיש מאתרי הכרויות דלף החוצה באמצעות שימוש לא חוקי, פריצה או מעשי זדון אחרים. עליך להימנע ממסירת מידע שאתה חושב שיש בו כדי לפגוע בפרטיותך.

עוגיות (cookies)

22. עוגייה היא מחרוזת אותיות ומספרים המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש.

23. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות זו בזמן הביקור הראשון באתר שלנו, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

24. אנו משתמשים בעוגיות למטרות שונות, לרבות, על מנת לפקח ולנתח נתונים על התנועה באתר, לזכור ולנתח פריטים המועברים על ידי המשתמש לאתר, כדי לשמור ולהתאים את העדפות המשתמש לשימוש עתידי באתר, חיסכון בצורך להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה בכל כניסה לשירות, על מנת להקל על השימוש באתר ו/או ביישום הסלולארי, על מנת לאסוף מידע סטטיסטי, לאמת את המידע, וכן לצורך אבטחת מידע וכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.

25. ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות הדפדפן. אפשרות זו עלולה לגרום לשירותים מסוימים שבאתר להציג תקלה ו/או שלא לפעול כראוי. במידת הצורך, המשתמש יכול עדיין לעשות שימוש באתר, במידת האפשר, על ידי פנייה ישירה לשירות הלקוחות בטלפון 086519660 או באמצעות פנייה לדוא"ל: support@date4dos.co.il.

מחיקת מידע אישי

26. עם קבלת בקשת משתמש למחיקת הכרטיס באתר אנו נפעל להפסקת הצגת המידע הפרטי שלך באתר ואולם, מפעילת האתר שומרת על זכותה להמשיך לדוור ולפרסם ללקוח ואף לשמור את המידע האישי במאגרי החברה.

27. אם ברצונך כי פרטייך יימחקו כליל מן מהמאגר, או אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, וברצונך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי, תוכל לעשות זאת, בכל עת באמצעות פניה לכתובת דוא"ל  support@date4dos.co.il  ואולם מחיקה מוחלטת מהמאגרים שלנו כפופה לסייגים הבאים:

א. מפעילת האתר תעשה כל מאמץ למחוק המידע האפשרי, אולם ייתכן שהדבר לא יוכל להתבצע באופן מיידי ממערכות הגיבוי.

ב. ייתכן ולא ניתן יהיה לבצע מחיקה של הנתונים ממערכות הגיבוי שלנו.

ג. כדי לאפשר לנו לבדוק, למנוע ולדווח לרשויות החוק על שימוש לרעה באתר אנו עשויים שלא לאפשר את המחיקה של הנתונים הבאים: שם משתמש, מועד הרשמה, מועד ביצוע פעולות, כתובות IP. גם במקרה של חסימת משתמש על ידי האתר, הפרטים הרלוונטיים ישמרו בבסיס הנתונים וזאת בין היתר על מנת למנוע רישום מחודש לאתר.

ד. אנו עשויים לשמור במאגר מידע שנועד לצורך יישוב מחלוקות, לאיתור וטיפול בבעיות ולאכיפת הכללים ותנאים שלנו.

שירותים ומידע של צדדים שלישיים באתר

28. תיתכן אפשרות לאפשר לאתר זה גישה לפרטים אישיים ומדיה (תמונות, סרטים וכד') הנמצא באתרים חיצוניים (אתרי מדיה חברתית, וכד'). בנוסף, יתכנו דרכים שונות להתחבר וליצור משתמש (USER) ו/או להעלות ו/או ליצור קישור לפרטים אישיים באתר. במקרים מסוימים ניתן לבצע חיבור לאתר וזיהוי פרטי המשתמש דרך אתרים חיצוניים, כגון חיבור לחשבון Facebook או חשבון Google ואף יתכן שחלק מהמידע יאוחסן בשרתים חיצוניים.

29. יובהר, כי אין באפשרות האתר לפקח או לנטר על מידע שמועבר מאתרים חיצוניים ועל כן לא נהיה אחראים להפרות פרטיות הנגרמות עקב הזדהות או העברת נתונים מאתרים חיצוניים אלו.

30. יובהר, כי במתן ההרשאה לחיבור האתר עם האתרים החיצוניים הנך מאפשר לאתר גישה ושימוש מלא לפרטים ולמדיה אשר העלית לאותם אתרים.

תנאי שימוש

31. השימוש ביישומי החברה כפוף לתנאי השימוש בה, המפרטים ומרחיבים את תנאי השימוש, הויתורים וההגבלות השונות. בעצם השימוש ביישומי החברה אתה נחשב כמי שקרא והסכים לתנאי השימוש בה.

32. ניתן לעיין בתנאי השימוש של החברה בכתובת: /terms-privacy/.

33. שים לב כי נציגי האתר ועובדיו בודקים דיווחים שונים של משתמשים שונים בקשר לתוכן ההודעות של משתמשי האתר. לרבות ביחס לאופיו של אתר, הפונה לקהל מסורתי. התנהלות זו הכוללת שמירה על אופי האתר ועל תכניו הנם חלק מאבני היסוד של האתר. והינך מנוע מלטעון כל טענה בקשר לכך.

יצירת קשר

34.  בכל שאלה ו/או בקשה הקשורה לסוגיות פרטיות ומדיניות פרטיות זו, אנא אל תהססו ליצור עמנו קשר ב: חברת שליש גן עדן בע"מ (ח.פ 514623446), מען למכתבים: ת.ד. 4164 נס ציונה, מספר טלפון: 08-6519660 , כתובת דואר אלקטרוני: support@date4dos.co.il

הצהרת נגישות

הנגשת האתר נועדה להתאימו לשימוש, כך שיהיה זמין ונוח עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. התאמות אלו נעשות בהתאם לתקנות החוק, כמו כן, בדיקת נגישות בוצעה בדפדפני אקספלורר וכרום בגרסאות עדכניות.

על כל פנים, כל שירות שאינו מתאפשר ויכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות, אנחנו כאן בשבילכם ונשמח לעזור בשיחה למוקד בטלפון שמספרו 086519660, במידה ומוקד שירות הלקוחות של האתר אינו זמין, ישנה אפשרות להשארת הודעה במוקד שירות הודעות אנושי 24 שעות ביממה, ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי. עם כל תלונה על העדר התאמות נגישות או בקשה אחרת יש לפנות למוקדי השירות בטלפון 086519660 או בכתובת הדואר האלקטרוני support@date4dos.co.il  , או בפקס שמספרו 086217553.